[Nhạc] MOZART violin concerto

  1. Violin Concerto no. 3 in G major (KV 216)_ Allegro.wav
  2. Violin Concerto no. 3 in G major (KV 216)_ Andante.wav
  3. Violin Concerto no. 3 in G major (KV 216)_ Rondeau - Allegro.wav

 

  1. Violin Concerto no. 4 in D major (KV 218)_ Allegro.wav
  2. Violin Concerto no. 4 in D major (KV 218)_ Andante cantabile.wav
  3. Violin Concerto no. 4 in D major (KV 218)_ Rondeau - Andante grazioso.wav

 

  1. Violin Concerto no. 5 in A major (KV 219)_ Adagio.wav
  2. Violin Concerto no. 5 in A major (KV 219)_ Allegro aperto.wav
  3. Violin Concerto no. 5 in A major (KV 219)_ Rondeau - Tempo di Menuetto.wav

Tracklist

Violin Concerto no. 3 in G major (KV 216)_ Allegro.wav
Violin Concerto no. 3 in G major (KV 216)_ Andante.wav
Violin Concerto no. 3 in G major (KV 216)_ Rondeau – Allegro.wav
Violin Concerto no. 4 in D major (KV 218)_ Allegro.wav
Violin Concerto no. 4 in D major (KV 218)_ Andante cantabile.wav
Violin Concerto no. 4 in D major (KV 218)_ Rondeau – Andante grazioso.wav
Violin Concerto no. 5 in A major (KV 219)_ Adagio.wav
Violin Concerto no. 5 in A major (KV 219)_ Allegro aperto.wav
Violin Concerto no. 5 in A major (KV 219)_ Rondeau – Tempo di Menuetto.wav

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *